Het gebruik van brandwerende verf (opschuimende coating) is een goed alternatief voor brandwerende platen of bespuiting. Met brandwerende verf is het mogelijk staalconstructies tot 90 en soms zelfs 120 minuten te beschermen.
De werking van brandwerende verf berust op een chemische verandering bij hoge temperatuur, waardoor de dunne verflaag opschuimt tot een dikke isolerende laag. Aan de basis van de toepassing staan proeven, volgens de eenduidige Europese test- en beoordelingsmethode NEN-EN 13381-8, aangestuurd via het Bouwbesluit en de Eurocodes.
Een opschuimende verf dankt zijn werking aan de aanwezigheid van vier ingrediënten:
 een alcohol in de droge verf (polyol) die de noodzakelijke koolstof vormt voor de isolatielaag;
 een polyfosfaat dat bij hitte (vanaf 150ºC) uiteenvalt in een zuur, dat reageert met het polyol;
 een schuimmiddel (melamine of ureum) dat het volume van de zwelverf bepaalt;
 een organisch bindmiddel, bijvoorbeeld een acrylaat (voor cellulosebranden) of een epoxy (voor koolwaterstofbranden).

De brandwerendheid hangt af van het gekozen staalprofiel en de laagdikte van de coating. Door de profieldoorsnede slim te ontwerpen, is de benodigde laagdikte aanzienlijk te reduceren. Hierdoor blijven de kosten beperkt en het is visueel aantrekkelijker. Voor buis- en kokerprofielen geldt een aparte testserie, waarbij bij gelijke brandwerendheid en profielfactor (staaldikte) grotere verflaagdikten vereist zijn.

Een brandwerende verf is desgewenst af te werken met een toplaag in een kleur naar keuze. In bijvoorbeeld vochtige ruimten en bij buitentoepassingen is zo’n extra verflaag noodzakelijk.
Brandwerende verf is zowel in de fabriek als op locatie strak aan te brengen.